Jak si ceníme naše služby

Obvyklé ceny projekčních prací

Vzhledem k tomu, že většinu prací provádíme samostatně a zaměřujeme se na kvalitu, zvládáme realizovat pouze několik kompletních projektů domů ročně. Proto se nám ozvěte co nejdříve, volné termíny k projektu domu máme většinou za 3 - 5 měsíců.

Dostanete od nás osobní servis, maximální odbornost, plnění termínů a především profesní nezávislost.  Prostě někoho, kdo je na vaší straně během vaší životní investice. 

Architektonická studie 

Na základě vašich potřeb a přání s Vámi vytvoříme celkovou podobu domu a jeho okolí. Jde o nejdůležitější část projektu, která zásadně ovlivní fungování celého domu, jeho cenu, vzhled a provozní náklady. Tato fáze by se neměla uspěchat nebo dokonce přeskočit. Pracujeme ve variantách, nad kterými s klienty diskutujeme a hledáme nejlepší řešení. 

Výsledek obsahuje: 

  • výkresy půdorysů, řezů, pohledů
  • situační výkres
  • technickou zprávu s popisem použitých materiálů, systémů a technologií, odhad ceny stavby
  • vizualizace 

60 000 Kč

Projekt pro povolení rozšířený

Kompletní jednostupňový projekt potřebný nejen pro úspěšné získání stavebního povolení, ale také pro realizaci stavby. Tento projekt je podrobnější než klasický projekt pro získání stavebního povolení. Během tvorby provádíme také energetickou optimalizaci a takový projekt může sloužit k podání žádosti o dotaci na pasivní dům. 

Projekt obsahuje: 

  • kompletní stavební část, technické zprávy a situace
  • projekty všech technologií (vodovodu, kanalizace, vytápění, větrání s rekuperací, elektroinstalace)
  • požární posudek
  • průkaz energetické náročnosti
  • statické posouzení 
  • zpracovaní podrobných stavebních detailů důležitých pro stavbu pasivního domu

Můžeme vypracovat také nejdříve dokumentaci pro stavební povolení a následně realizační dokumentaci. Celková cena je o něco vyšší, ale stavební povolení je získáno rychleji.  

Cena záleží na velikosti a složitosti stavby a bude stanovena po zpracování architektonické studie. V případě, že jsme architektonickou studii nezpracovávali my, je cena stanovena individuálně. 

90 000 Kč


Inženýring

Komunikace s dotčenými orgány, správci sítí a úřady pro úspěšné vydání stavebního povolení. Standardně je potřeba před samotným podáním žádosti o povolení stavby získat 15 - 30 (podle lokality) souhlasů nebo vyjádření . To vše zajistíme částečně již během tvorby dokumentace, takže proces získání stavebního povolení urychlíme běžně až o 1-2 měsíce. 

15 000 Kč


Řízené větrání s rekuperací tepla

Samostatný podrobný projekt k realizaci řízeného větrání do vašeho projektu nebo stávajícího domu s možností následné realizace v Praze a okolí. 

7-10 000 Kč

Napište nám Vaši představu, potkejme se a dostane od nás konkrétní cenovou nabídku