Projekty domů od studie po realizaci s námi

Ceník projektu domu

Vzhledem k tomu, že většinu prací provádíme samostatně a zaměřujeme se na kvalitu, zvládáme realizovat pouze několik kompletních projektů domů ročně. Proto se nám ozvěte co nejdříve, volné termíny k projektu domu máme většinou za 3 - 5 měsíců.

Ceny kompletních architektonických, projektových, konzultačních a dozorových prací pro celý proces návrhu, povolení a realizaci stavby jsou obvykle 5 % z předpokládané ceny stavby. Typické přibližné rozdělení je 1 % architektonická studie, 2-3 % projektové práce, 0,5 % inženýring a posudek pro dotace a 1 % technický dozor na stavbě. 

Dostanete od nás osobní servis, maximální odbornost, plnění termínů a především profesní nezávislost.  Tedy někoho, kdo je na vaší straně během vaší životní investice. 

Architektonická studie 

Na základě vašich potřeb a přání s Vámi vytvoříme celkovou podobu domu a jeho okolí. Jde o nejdůležitější část projektu, která zásadně ovlivní fungování celého domu, jeho cenu, vzhled a provozní náklady. Tato fáze by se neměla uspěchat nebo dokonce přeskočit. Pracujeme ve variantách, nad kterými s klienty diskutujeme a hledáme nejlepší řešení. 

Výsledek obsahuje: 

 • analýza stavebního pozemku, územního plánu, místních regulací
 • výkresy půdorysů, řezů, pohledů
 • situační výkres
 • technickou zprávu s popisem použitých materiálů, systémů a technologií, odhad ceny stavby
 • 3D vizualizace 
 • návrh zahrady

80 tis. Kč

Projekt pro povolení rozšířený

Kompletní jednostupňový projekt potřebný nejen pro úspěšné získání stavebního povolení a realizaci. Tento projekt je podrobnější než klasický projekt pro získání stavebního povolení. Během tvorby provádíme také energetickou optimalizaci a takový projekt může sloužit k podání žádosti o dotaci na pasivní dům. 

Projekt obsahuje: 

 • kompletní stavební část, technické zprávy a situace
 • projekty všech technologií (vodovodu, kanalizace, vytápění, větrání s rekuperací, elektroinstalace)
 • požární posudek
 • průkaz energetické náročnosti
 • statické posouzení 
 • zpracovaní podrobných stavebních detailů důležitých pro stavbu pasivního domu

Můžeme vypracovat také nejdříve dokumentaci pro stavební povolení (rychlejší získání povolení stavět) a následně realizační dokumentaci (detailní dokumentace k realizaci), které vám naceníme individuálně.

Cena záleží na velikosti a složitosti stavby a bude stanovena po zpracování architektonické studie. V případě, že jsme architektonickou studii nezpracovávali my, je cena stanovena individuálně. 

160 tis. Kč


Inženýring (možné zastupování při jednání s úřady)

Komunikace s dotčenými orgány, správci sítí a úřady pro úspěšné vydání stavebního povolení. Standardně je potřeba před samotným podáním žádosti o povolení stavby získat 15 - 30 (podle lokality) souhlasů nebo vyjádření . To vše zajistíme již během tvorby projektu pro stavební povolení, takže proces získání stavebního povolení tímto urychlíme běžně až o 1-2 měsíce. 

25 000 Kč


Energetický posudek pro dotace NZÚ

Zpracování energetického posudku včetně všech součástí pro získání dotací na stavbu pasivního domu, renovaci domu nebo instalaci nových technologií (tepelné čerpadlo, fotovoltaika, větrání s rekuperací,.)

35 000 Kč

Napište nám Vaši představu, potkejme se a dostane od nás konkrétní cenovou nabídku